Areas of Ukraine

List of the areas
Name Prefix Type
Cherkasy 380472 geo
Dnepropetrovsk 38056 geo
Kamenets-Podolskyi 3803849 geo
Kharkov 38057 geo
Khmelnytskyi 380382 geo
Kiev 38044 geo
Kovel 3803352 geo
Kryvy Rih 380564 geo
Lutsk 380332 geo
Lvov 380322 geo
Nemyriv 3804331 geo
Netishin 3803848 geo
Nikolayev 380512 geo
Novovolynsk 3803344 geo
Rovno 380362 geo
Starokonstantinov 3803854 geo
Tollfree 380800 tollfree
Ukraine Mobile 38094 mobile
Vinnitsa 380432 geo
VoIP/Nomadic (not reachable from abroad) 380893 national
Zaporozhe 38061 geo

Go back